Yran är genomförd

Två intensiva dagar är över och vi passar på att i bästa mån vila upp oss inför den normal arbetsvardagen. Det är mycket som ska klaffa när det är festival och även efter många år så är det fortfarande saker som finns kvar att utveckla och förbättra. Tråkigt vore annat. I år var det dessutom många nya saker.

Regnig fredag blev en till en betydligt trevligare lördag. Märkligt nog är vädret alltid bra på söndagen.

Vi tackar yran för i år och sen får vi se hur nästa år ser ut.