Yran genomförd!

Då var årets Storsjöyra över och dagarna återgår till det normala. Team FX genomförde sina uppgifter utan större problem. Bra jobbat alla som var med! Centralen och 3030 poserar samtidigt som chefen för insläpp SamP (samtliga Team FX) försöker gå förbi.

tfbloggyran